برای بستن ESC را بزنید

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید ، به  فرایند دقیق برنامه‌ریزی برای تولید یا ساخت محصولات یک شرکت یا یک صنعت اطلاق میشود . در این درس به چگونگی برنامه‌ریزی تولید بر روی دستگاه‌های تولید به صورت موازی و سری و مباحث Jobshop ,Flowshop نیز پرداخته می‌شود و در هر یک از موارد فوق تا حدی روش‌های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می‌شوند.