برای بستن ESC را بزنید

بهره وری و ارتقا عملکرد

از جمله مواردی که اکثر سازمان ها به آن بی اهمیت هستند ، مسئله بهره وری است ، اشکال زمانی پدید می آید که مدیران ارشد و افراد اهمیتی به افزایش کارایی و یا پیدا کردن نقاط قوت و ضعف سازمان خود نمیگردند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری در طول زمان حیات سازمان خواهد شد.