خرید فایل آماده کنترل و مدیریت پروزه به قیمت 9500 تومان

در این فایل آماده میتوانید یک نمونه کار آماده را داتشه باشید .

در نظر داشته باشید خرید فایل ها به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات فروشگاه آی ای صنایع میباشد.

در صورتی که از محتوای ارائه شده رضایت دارید ، میتوانید از طریق یکی از روش های تعریف شده در وبسایت موسسه  خیریه محک به آدرس www.mahak-charity.org اقدام به کمک به این مجموعه و حمایت از درمان کودکان سرطانی نمایید.